Formålet med rapporten har vært å se på hvordan flerfaglig kompetanse i skolen kan benyttes på best mulig måte. I den sammenheng har man sett på ulike modeller. En av modellene er bruk av barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i skolen.

Rapporten viser til systematisk forskning som bekrefter at sosialfaglig tilstedeværelse i skolen har en positiv effekt på lærings- og arbeidsmiljøet i skolen. Det har vært en økning av ansatte med sosialfaglig utdanning i skolen. Ansatte med denne kompetansen betegnes som en betydelig, om enn dårlig utnyttet ressurs i skolen.

Les rapporten Hva lærerne ikke kan! Et kunnskapsgrunnlag for flertaglig kompetanse i skolen