I vår utførte FO en  undersøkelse om netthets blant våre medlemmer. Dette er første gang det er gjennomført en så stor undersøkelse om netthets, og den viste at det er store variasjoner blant medlemmene våre og erfaringer med å bli hetset på nett. 

Hovedfunnene i fra undersøkelsen er:

  • 7,5 % av FOs medlemmer er utsatt for netthets en eller flere ganger i løpet av et år.
  • Ansatte i kommunalt barnevern er de som er mest utsatt. Nesten hver fjerde som arbeider i kommunalt barnevern sier de i løpet av det siste året har blitt utsatt for en eller annen form for netthets.
  • Hele 65 % av ansatte i kommunalt barnevern kjenner til at kolleger eller ledere har blitt hetset på nett.
  • Nesten hver femte ansatte i barnevernet har vurdert å slutte på grunn av netthets.
  • Av alle som er utsatt, sier bare 17,5 % at forholdet har blitt anmeldt til politiet.
  • Kun 15 % sier de kjenner til at det er laget rutiner for hvordan netthets på arbeidsplassen skal følges opp.
  • De som utfører netthetsen er hovedsakelig brukere/klienter og pårørende, men det er også mange anonyme hendelser. 

Rapporten kan du lese her. (PDF, 2MB)

Netthets rapport