Dette viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. Forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, sier dette er kjent. -Opp mot 60 prosent av ansatte innen kommunalt barnevern, barnevernsinstitusjoner og i tilbud til utviklingshemmede er utsatte for vold og trusler. Vi vet at omkring 40 % av våre medlemmer i løpet av et år vil oppleve vold eller en trussel om vold i arbeidet sitt. Samtidig vet vi også at det er en underrapportering på slike hendelser, og det bekymrer oss, sier forbundslederen.

FO arbeider for systematiske tiltak for å hindre voldssituasjoner, både for å forebygge og for å følge opp etter hendelser. Forbundslederen sier det er urovekkende at statistikken gang på gang viser at ansatte innen de helse- og sosialfaglige tjenestene er utsatte på vold. Dette betyr at problematikken må holdes høyt på politisk hold, slik at det kan arbeides systematisk og bredt for å redusere volds- og trusselsepisodene.

FO venter spent på nye forskrifter til arbeidsmiljøloven om vold og trusler. -De har vært varslet lenge, men er enda ikke blitt vedtatt. Forskriftene må handle om at vold og trusler om vold ikke forebygges kun gjennom sikkerhetstiltak, men at det også handler om bemanning, kompetanse, organisering og lederskap, avslutter Kvisvik.