Ny veileder for saksbehandling i Nav

På grunn av den pågående samfunnskrisen er det stor pågang hos Nav. Permitteringer og oppsigelser har ført til at mange søker økonomiske ytelser. 2. april kom Nav med en oppdatert veileder for forenklet saksbehandling av søknader om økonomisk sosialhjelp. 

LES MER: Koronavirus – veileder for behandling av saker om økonomisk stønad under pandemien 

Veilederen skal sikre forsvarlige tjenester. Det er opp til de lokale Nav-kontorene å ta grep. Direktoratet kommer bare med anbefalinger. FO mener samtlige Nav-kontor bør følge anbefalingene og sikre økonomien til dem som har minst. 

– Det er de som er mest sårbare nå. Vi vet at ensomhet, psykiske helseplager og familieproblemer forverres av en utrygg økonomi. Når hjelpetjenester og lavterskeltilbud stenger er det de som har minst som taper mest, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO. 

Oppdaterte prioriteringer 

Veilederen sier at søkere med prekære behov skal prioriteres. Dette kan være søkere i nødssituasjon eller midlertidig botilbud, som holder på å miste strøm eller bolig. Barnefamilier skal prioriteres. Kontorene skal ta kontakt med de man er bekymret for og de som ikke klarer å orientere seg i systemet. 

LES HELE: Veileder for behandling av saker om økonomisk stønad i unntakstilstanden som skyldes koronavirus (PDF, 173KB)

FO-lederen frykter at de mest sårbare kan bli skadelidende dersom ikke veilederen blir fulgt opp. Hun peker på at varierende kunnskap og kapasitet kan føre til at den ikke blir aktivt brukt. Hun ber FOs tillitsvalgte om å informere og presse kommunene der det er nødvendig. 

– Når presset øker hos Nav er det fort brukerne med sammensatte behov som blir nedprioritert. Det kan ikke vi akseptere. Kommunene må følge opp Nav-kontorene og bruke veilederen som er sendt ut. Jeg håper våre tillitsvalgte lokalt følger opp, sier Kvisvik. 

Mer oppfølging 

Direktoratet ber Nav-kontorene være oppmerksom på livssituasjonen til sårbare søkere. Veilederen påpeker at det nå trengs godt sosialfaglig arbeid, og ber Nav-kontorene lempe på kravene for dokumentasjon og vise tillit til dem som ber om hjelp.  

De får støtte fra FO-lederen som er bekymret for ungdom som bor alene, personer med rusutfordringer og personer med psykiske lidelser. Hun ber Nav-kontorene være løsningsorienterte og samarbeide med øvrige hjelpetiltak.  

– Sammen står vi opp for tryggheten til dem som trenger det. 

Veilederen er digital og oppdateres ved behov. Den gjelder frem til 31. oktober 2020 eller til Arbeids- og velferdsdirektoratet gir annen informasjon.