UTTELLING FOR INNSATS: – Vi har sikret en god kompensasjonsordning for de som har stått på som helter under koronakrisa, og som fortsatt må stå på i tida som kommer, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.
UTTELLING FOR INNSATS: – Vi har sikret en god kompensasjonsordning for de som har stått på som helter under koronakrisa, og som fortsatt må stå på i tida som kommer, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Bakgrunnen for avtalen er den nye runden med nedstenging, og behovet for å sikre nok bemanning og forsvarlige tjenester i en ekstra krevende koronasituasjon.   

Bestemmelsene i avtalen skal brukes når det er behov for å mobilisere arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien. Partene lokalt må være enige om å iverksette avtalen.  

Avtalene har varighet til 30. april 2022.

Pressede tjenester 

Økende smittetall og ny nedstenging betyr høyt arbeidspress i hele kommunal sektor, både i kommuner og fylkeskommuner.  

– Våre medlemmer og alle andre i kommunal sektor har allerede stått på lenge og arbeidet mye over lang tid. Mange har hatt stor arbeidsbyrde i snart to år, men likevel må den ekstraordinære innsatsen fortsette. Denne avtalen skal sikre bedre kompensasjon for merarbeid og overtid som vi vet at kommer, om vi ønsker det eller ikke, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. 

Uttelling for essensiell innsats 

Avtalen gjelder for alle våre medlemmer i KS-området, og for to overenskomstområder i Virke-HUK. Disse er Landsoverenskomst for Helse- og sosiale tjenester innenfor Virke, og Landsoverenskomst for barnehagene innenfor Virke. 

– Vi har sikret en god kompensasjonsordning for de som har stått på som helter under koronakrisa, og som fortsatt må stå på i tida som kommer. Vi må alle bidra i en vanskelig situasjon, men det er klart at dette ønsker vi ikke for noen, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. 

Hun sier det er viktig for FO at de tillitsvalgte lokalt får være med å bestemme om de vil være med på avtalen ut fra behovet i den enkelte kommune.  

– Målsettingen under forhandlingene har vært å legge rammer for en aktuell avtale som kan trekkes ned på lokalt nivå der det er behov, og slik skape likhet på tvers av landet. Vi har lagt vekt på størst mulig grad av frivillighet og forutsigbarhet for våre medlemmer, sier Kvisvik.  

Avtalen understreker viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser knyttet til bruk av avtalen, og at man sammen finner løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.   

Overtidsbetaling  

For arbeid utover full stilling erstattes overtidstilleggene med et tillegg på 200 prosent. For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl. 12.00 på jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, er tillegget 300 prosent.  

Overtid for deltidsansatte  
For arbeid utover avtalt arbeidstid som overstiger en samlet arbeidstid på 20 timer per uke betales tilsvarende satser som over per arbeidet time.  

Overtidsarbeid  
Avtalen gir følgende rammer for overtidsarbeid:  

  • Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid skal ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer. Samlet arbeidstid kan likevel utvides med inntil en time ekstra i forbindelse med vaktskifte.  
  • Samlet arbeidstid den enkelte uke skal ikke overstige 69 timer.  
  • Samlet gjennomsnittlig arbeidstid kan ikke overstige 48 timer i løpet av sju dager innenfor perioden 01.01.2022 - 30.04.2022.  
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 25 timer i løpet av sju dager.  
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 50 timer i løpet av fire sammenhengende uker.  
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 400 timer i perioden 01.01.2021 – 31.12.2021.  
  • Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 200 timer i perioden 01.01.2022 – 30.04.2022.  

Les hele avtalen om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien for KS her (PDF, 159KB).

Les hele avtalen om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien for Helse og sosialtjenester innenfor Virke her (PDF, 153KB).

Les hele avtalen om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien for barnehager innenfor Virke her (PDF, 192KB).

Jobber du innenfor et av disse områdene og har spørsmål om avtalen? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling

Du kan se hvem som er din tillitsvalgt øverst på din side