Nye pensjonshandlinger: LO og staten forsøker å bli enige om særaldersgrenser


Da LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene inngikk avtalen om ny pensjonsordning i offentlig sektor 3. mars 2018, var det enighet om at forhandlinger om særaldergrenser skulle gjøres på et senere tidspunkt.  

Tusenvis av arbeidstakere i offentlig sektor med fysisk eller psykisk belastende stillinger har av sikkerhetsmessige hensyn såkalte særaldersgrenser. Det gjør at de kan gå av med pensjon tidligere.

Mange vernepleiere og miljøterapeuter er berørt av disse pensjonsforhandlingene.

I LO-forbundene ellers gjelder det blant annet renholdere, fengselsbetjenter, helsefagarbeidere, brannkonstabler, ambulansearbeidere, sykepleiere og militært personell.

Lurer du på om du er berørt? Ta kontakt med din tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

Les mer i VG: Onsdag kan 200.000 få bedre pensjon


Håper å komme i mål innen torsdag

Forhandlingene om særaldergrenser har flere ganger blitt utsatt.  Nå håper partene at det er mulig å komme til enighet. I løpet av onsdag eller natt til torsdag skal forhandlingene om nye regler for særaldersgrenser etter planen sluttføres. Partene forhandler ikke nå om hvem som skal ha særaldersgrenser, men hvordan pensjonen kan tilpasses den nye offentlige tjenestepensjonen.

I første omgang er det altså selve regelverket for særaldersgrenser som skal avtales. Det videre løpet vil avgjøre hvem som skal kunne ta ut pensjon etter disse reglene.

– De som må forlate arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser skal ikke komme urimelig ut sammenlignet med andre grupper, sier nestleder i LO,  Peggy Hessen Følsvik.

Peggy Hessen Følsvik
FORHANDLER: LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik leder fohandlingene for LO, og representerer dermed FO (foto: LO).Det vil også i framtiden være behov for at enkelte stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser. Samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning tilsier dette. Nivået kan være ulikt for ulike grupper.

– Det er viktig at de som har plikt til å fratre før ordinære aldersgrense skal være sikret pensjonsnivået sammenlignet med dagens regler. Det må både være en anstendig livsvarig pensjon og samtidig ha en trygg tidligpensjon, sier Hessen Følsvik.

Les også: Dette må du vite om pensjon