Nye pensjonshandlinger: LO og staten forsøker å bli enige om særaldersgrenser


Da LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene inngikk avtalen om ny pensjonsordning i offentlig sektor 3. mars 2018, var det enighet om at forhandlinger om særaldergrenser skulle gjøres på et senere tidspunkt.  

Tusenvis av arbeidstakere i offentlig sektor med fysisk eller psykisk belastende stillinger eller av sikkerhetsmessige hensyn har såkalte særaldersgrenser, som gjør at de kan gå av med pensjon tidligere.

For LO-forbundene gjelder det blant annet renholdere, fengselsbetjenter, helsefagarbeidere, brannkonstabler, ambulansearbeidere, sykepleiere og militært personell.

Les også: Dette må du vite om pensjon


Peggy Hessen Følsvik
FORHANDLER: LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik leder fohandlingene for LO (foto: LO).Vil komme i mål innen utgangen av oktober

– De som må forlate arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser skal ikke komme urimelig ut sammenlignet med andre grupper. Nå har vi startet forhandlingene med staten, med mål om å komme i havn innen utgangen av måneden, sier LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik.

– I første omgang skal vi bli enige om hvordan en ny ordning skal se ut, deretter må vi diskutere hvem som skal omfattes av disse ordningene. Det vil komme i neste fase, sier LO-nestlederen videre.

Det vil også i framtiden være behov for at enkelte stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser. Samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning tilsier dette. Nivået kan være ulikt for ulike grupper.

– Det er viktig at de som har plikt til å fratre før ordinære aldersgrense skal være sikret pensjonsnivået sammenlignet med dagens regler. Det må både være en anstendig livsvarig pensjon og samtidig ha en trygg tidligpensjon, sier Hessen Følsvik.