Forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, mener dette er på tide. -Det skulle bare mangle at begge foreldrene skal ha like rettigheter, og at familien skal kunne være samlet når det oppstår alvorlige hendelser, som at barnet må legges inn på sykehus, sier Kvisvik.

I tillegg blir reglene av dekning av utgifter ved pasientreiser både forenklet og modernisert, noe som vil gjøre det lettere å sende inn krav. Dette er et ledd i arbeidet med å gjøre helsevesenet mer pasientvennlig og mindre byråkratisk.

–Regjeringens arbeid med å gjøre helse- og sosialtjenestene mindre byråkratiske og enklere å forholde seg til, er et arbeid FO støtter. Vi må anta at pengene som blir spart på enklere system kommer pasientene til gode, med enda bedre tjenester, avslutter Kvisvik.

Les mer om de nye reglene her.