RÅDGIVNING: FOs ledere med personalansvar kan få rådgivningssamtaler på Modum Bad.
RÅDGIVNING: FOs ledere med personalansvar kan få rådgivningssamtaler på Modum Bad.

Formålet med tilbudet, som består av både kurs og samtaler, er å sikre Fellesorganisasjonens (FO)s ledermedlemmer et rom for refleksjon og rådgivning på områdene arbeid, helse, samliv, familie og fritid. 

Målsettingen er å fremme helse og livskvalitet, styrke bevissthet og identitet i yrkesrollen, samt forebygge utbrenthet og sykefravær.

Tilbudet er ikke diagnostisk eller terapeutisk.
 

Kurs i 2020

Det er satt opp to kurs. Hvert av kursene har plass til 12 deltakere.

  • Uke 24: 10. – 12.juni
  • Uke 43: 21. – 23.oktober

Fellesorganisasjonen dekker kursavgiften som inkluderer opphold og kost. Den enkelte kursdeltaker må selv dekke sine reiseutgifter til Modum Bad.

Deltakere som uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 3 uker før oppstart, belastes et gebyr på kr. 2.500,-. Gebyret dekkes ikke av FO. Fravær som skyldes sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste fritar for betalingsplikt, mot at dokumentasjon fremlegges. Avbestilling gjøres skriftlig til kurs@modum-bad.no


Rådgivningssamtale

En samtale med en erfaren fagperson og veileder kan bidra til å definere utfordringer, forstå vanskelige situasjoner og se valgmuligheter. Målsettingen er å bidra til å styrke bevisstheten om egen rolle som yrkesutøver og leder, forebygge utbrenning og fremme helse og livskvalitet.

Rådgivningssamtalen starter klokken 9.00 og kan vare inntil seks timer. Det blir servert en enkel lunsj.
 

Trykk her for å lese mer om tilbudet og påmelding til kurs på Modum Bads egne hjemmesider.