Mimmi og direktør Bjørn Guldvog

Forbundsleder Mimmi Kvisvik møtte direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet i dag. Begge parter tjener på jevnlig og god kontakt, var de enige om. (Foto: Margrethe Lied, FO).

Foruten sosialfaglig kompetanse og sosialfaglig arbeid i helse- og omsorgstjenestene, tok Kvisvik blant annet opp ny, klinisk spesialistgodkjenning, innsatsstyrt finansiering (ISF), innføring av elektronisk kjernejournal, pakkeforløp i psykisk helse og dispensasjoner fra kompetansekrav ved bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede.

Kvisvik opplevde at det var lydhørhet for FOs budskap, og vilje til å gå inn i problemstillingene forbundet tok opp. Guldvog presiserte innledningsvis at direktoratet anerkjenner kompetansen til alle yrkesgrupper, og at det opplagt er behov for sosialfaglig personell på mange områder. Helsedirektoratet ønsker å involvere FO i flere av arbeidene som skal igangsettes framover.

Guldvog framholdt at Helsedirektoratet ønsker god kontakt med viktige aktører. Derfor ser direktoratet at det gjerne etableres faste møtepunkter med FO.

Les FOs innspill til Helsedirektoratet (PDF, 284KB)