I samme rapport står det også at 41 prosent av årsverkene i sosialtjenesten ble utført av sosionomer og barnevernspedagoger, mot 43 prosent i 2013. Flere årsverk enn før (26 prosent) ble utført av personer med annen lavere høgskoleutdanning og av personer med høyere grad (9 prosent).

Når vektleggingen av sosialfaglig innsats reduseres samtidig som presset i arbeidslivet og arbeidsinkluderingspresset øker, og når universelle ordninger og ytelser strammer seg til, så er det ikke unaturlig at sosialhjelpen stiger, sier forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik. Kvisvik er bekymret for at denne tendensen vil fortsette dersom arbeidsledigheten fortsetter å øke.

Det krever at vi tar grep med blant annet økt sosialfaglig innsats i NAV-kontorene, flere tiltak mot arbeidsløshet, at vi arbeider for et raust arbeidsliv, sikre at trygdeytelser og individstønader rekker til et forsvarlig livsopphold (Minimum SIFO-satser) og en særskilt innsats rettet mot ungdom ved NAV-kontorene, sier Kvisvik.

Les statistikken fra SSB her.