Illustrasjonsfoto
Ilustrasjonsfoto: Tim Gouw/Unsplash.

Det er selvfølgelig mulig å sende inn søknad om godkjenning året rundt, men sender du søknaden før godkjenningsutvalget møtes, rekker de å behandle saken din under møtene. Merk deg fristene:

  • 9. november Godkjenningsutvalget for sosionomer
  • 28. november Godkjenningsutvalget for vernepleiere
  • 7. desember Godkjenningsutvalget for barnevernspedagoger


Søk om godkjenning her

Har du spørsmål?
Ta kontakt med FOs forbundskontor:
kontor@fo.no eller ring 91 91 99 16.

Kompetansebevis synliggjør profesjonenes viktige oppgaver

Ved godkjenning får du utdelt et kompetansebevis. Det kan gi deg flere jobbmuligheter og lønnsuttelling. I tillegg synliggjør det viktig kompetanse hos våre profesjoner.

FO godkjenner praksisorientert kompetanse for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.Vi gjør det med støtte fra Helsedirektoratet. Alle innen de nevnte yrkene kan få en slik uttelling for tilleggskompetansen sin, enten de er medlemmer av FO eller ei. 

Godkjenning av praksisorientert kompetanse er gratis for FOs medlemmer. Ikke-medlemmer må betale et behandlingsgebyr for vurdering av søknad. Praksisorientert kompetanse er kombinasjonen av formell videreutdanning, praksis og veiledning.

FO forvalter fire ulike godkjenninger:
Veileder, spesialkompetanse, klinisk barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier og klinisk spesialist. 
Det er ulike kriterier knyttet til hver godkjenning. Merk deg at både spesialkompetanse og klinisk kompetanse krever minst to år relevant arbeidserfaring innen du starter med videreutdanningen.

Les mer om kriteriene for å få tilleggskompetansen din godkjent: fo.no/godkjenning