FO Oslo forhandler i sammenslutning med Fagforbundet, Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) og Skolenes Landsforbund (SL).

Resultatet gir et generelt tillegg på 2 % på lønnstabellen, minimum kr 8.500,- med virkning fra 1. mai 2016.  FO sine medlemmer får mellom kr. 9.000,- og kr. 11.000,- på årsbasis.

I tillegg ble det avsatt 0,35 % til sentrale lønnstiltak med virkning fra 1. mai. Det er ikke avklart når disse forhandlingen går av stabelen, men mest trolig til høsten.

Videre ble det forhandlet fram økning på kr. 5,- pr time på lørdags- og søndagstillegget for de som jobber 19 helger eller mer, det vil si fra kr. 75,- til kr. 80,- pr time. Partene var enige om å ikke avsette midler til lokale forhandlinger i dette oppgjøret.

Det ble også forhandlet fram og ryddet i kapittel fem om personalforsikringer i Overenskomsten. Vi fikk inn bestemmelser om yrkessykdom og menerstatning i kapitelet. Dette har vært viktige krav for fagforeningene.

Vi fikk også inn noen endringer og tillegg i generelle bestemmelser som omhandler lønnssamtale, kompetanseutvikling samt lokal lønnsdannelse.

Pensjon ble ikke berørt i dette oppgjøret foruten at partene kan krever forhandlinger/drøftinger på pensjonsspørsmål som følge av endringer i avtalefestet pensjon eller AFP.

FO Oslo er fornøyd med oppgjøret med tanke på at rammen var 2,4 % og mener innretningen treffer FO sine medlemmer.

Protokollen fra forhandlingene kan lastes ned her (PDF, 524KB).