I dag, mandag 19. juni, starter forhandlingen i mellomoppgjøret 2023 for tariffområde Virke- HUK område.
Forhandlingene i mellomoppgjøret 2023 for tariffområde Virke- HUK område er i gang.

Virke-HUK omfatter ulike private helse-, omsorgs- og sosiale tjenester. Enkelte høyskoler, museer og andre kulturinstitusjoner er også omfattet. Tariffområdet følger som regel bestemmelsene i de offentlige tariffområdene, altså kommunal sektor, statlig sektor og helseforetakene. FO er forhandlingspart i flere ulike overenskomster med Virke innenfor område HUK som står for Helse, Utdanning og Kultur.

FO forhandler i sammenslutning med andre LO forbund som er Fagforbundet, NTL, Creo og Skolenes Landsforbund. Kravet til oppgjøret er like tillegg for ansatte i ideelle virksomheter som i offentlig sektor.

Disse forhandlingene gjelder for deg som jobber i tariffområdet Virke-HUK.

Disse avtalene forhandler vi om nå:

Landsoverenskomst for Virksomheter § 26 og § 27
Landsoverenskomst for høyskoler
Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten
Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester
Landsoverenskomst for barnehager
Landsoverenskomst for utdanning

Resultatet for forhandlingene vil bli lagt ut på FOs nettside så fort resultat av forhandlingene foreligger. Fristen er tirsdag 20. juni klokken 18.00.