- Tiden har vært overmoden for å ta et oppgjør med fortida og de rasistiske strømningene som lå til grunn for politikken som ble ført, understreker Kvisvik. Hun sier at oppgjøret de blir tilbudt som skadebot, må få innvirkning både på hvordan tilreisende rom og norske romr møtes av storsamfunnet i dag. FO håper det blir enighet om en økonomisk erstatning som er tilstrekkelig til å gjøre en forskjell for norske rom.

Se regjeringens beklagelse overfor norske rom.

Se FO-kongressens uttalelse om rom-befolkningen.