Partene i forhandlingene om nye regler for offentlig ansatte med særaldersgrenser har tatt pause til august. Da fortsetter forhandlingene.
FORHANDLINGENE TAR PAUSE: Partene i forhandlingene om nye regler for offentlig ansatte med særaldersgrenser har tatt pause til august. Da fortsetter forhandlingene.(Illustrasjonsfoto)

– Det var for mange uavklarte spørsmål og en rekke saker vi må vurdere nærmere for å komme i mål. Derfor ble vi enige om å bruke lengre tid før vi konkluderer, sier Sissel M. Skoghaug, som ledet forhandlingene for LO.

Partene har arbeidet for å utvikle en ny varig løsning for alle som har rett til å gå av tidligere enn vanlig, med særaldersgrense. Alle de store forhandlingssammenslutningene – LO, Unio, YS og Akademikerne – har deltatt i prosessen. Motpart er Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Denne prosessen har nå vart i fem år, helt siden vi i 2018 ble enige om at det fortsatt vil være behov for særaldersgrenser for de som har særlig tunge yrker og de som har yrker knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap.

– Den gangen greide vi ikke å bli enige om varige løsninger for alle med slike rettigheter. Det gjorde vi heller ikke i 2020, da vi gjorde et nytt forsøk. Nå er det klare målet å finne nye regler som gir de som av ulike grunner må gå tidligere, mulighet til å gå av med en anstendig pensjon, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i LO og forhandlingsleder for LOs delegasjon.  

– Det ble helt nødvendig med en pause nå til over sommeren. Det er en rekke problemstillinger vi må dykke grundig ned i og bli enige om. Det er svært viktig for de 220 000 som har særaldersgrense i dag, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.