Leder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik sto for åpningen av første luke i FOs julekalender. 
–  Per Fugelli kalte sosialarbeiderne for velferdsstatens smykker. Det er vi i FO selvfølgelig enig i, sier Kvisvik.

FO-lederen er ikke alene om å verdsette sosialarbeidere. Flere sentrale personer og samarbeidspartnere av FO har gledelig stilt opp for å uttrykke sin takknemlighet til deg som gjør en innsats for mennesker som på ulikt vis har falt utenfor storsamfunnet.

Dette ville Moxnes sagt til sosialarbeidere dersom han var statsminister
En av dem er leder i Rødt, Bjørnar Moxnes. Over 15.000 har i skrivende stund sett hilsenen hans i julekalenderluke 3. Moxnes forteller hvordan han ville ha forholdt seg til sosionomer og andre yrkesgrupper dersom han var statsminister.


Se hele julekalenderen på facebook.com/fellesorg!

Mange gruer seg til jul

En av dem som har jobbet fram FOs julekalender er Kathrine Haugland Martinsen i FOs politiske ledelse.

– Vi vet at mange av dere jobber med mennesker som gruer seg til jul, og da er din kompetanse og omsorg ekstra viktig i desember, sier Haugland Martinsen.

Stolt sosionom: Kathrine Haugland Martinsen
STOLT SOSIONOM: Kathrine Haugland Martinsen i FOs politiske ledelse er opptatt av å løfte yrkesstoltheten til FOs medlemmer. Selv er hun en #stoltsosionom.

Formålet med julekalenderen er å vise ansatte i helse- og sosialsektoren at jobben de gjør verdsettes av mange, også i storsamfunnet.
– Dette er ikke nytt for oss i FO, men det er ikke så ofte denne takknemligheten kommer til syne i det offentlige rom. Det vil vi gjøre noe med, sier Haugland Martinsen.

Bli medlem i FO!