Mimmi Kvisvik, Forbundsleder FO

FO tilfreds med at planen har et sterkt fokus på blant annet forebygging, bolig og sosialfaglige tiltak. Vi kommer til å studere opptrappingsplanen nærmere og kommer med utfyllende kommentarerer etterhvert, framholder forbundsleder Mimmi Kvisvik. 

- Etter en rask gjennomlesning er FO tilfreds med at planen har et sterkt fokus på blant annet forebygging, bolig og sosialfaglige tiltak, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i en første kommentar.

FO merker seg at øremerkede midler igjen tilføres kommunalt rusarbeid.
- Det er bra at kommunalt rusarbeid får øremerkede midler. Vi er imidlertid skeptisk til økt bruk av private behandlingsplasser og innføringen av fritt behandlingsvalg, slår Kvisvik fast.

FO vil nå studere opptrappingsplanen nærmere, og kommer tilbake med mer utfyllende kommentarer etter hvert.

Les mer om Regjeringens Opptrappingsplan for rusfeltet