Irmeling Sangolt TjelflaatMarianne S. Johnsen responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Irmelin Sangolt Tjelflaat og Marianne Solberg Johnsen er positive til at det nå igangsettes to pilotprosjekter som åpner for søkere med fagbrev til barnevernspedagogutdanningen og vernepleierutdanningen. (Foto: Trond A. Isaksen). 

Tjelflaat som er leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger og Johnsen som er leder for profesjonsrådet for vernepleiere, mener at feltene styrkes ved å åpne for denne typen opptak. - Det er behov for barnevernspedagoger og vernepleiere med både praktiske og teoretiske veier til utdanningene. Utdanning via Y-veien styrker kompetansen i sin helhet, sier de to. Selv om kompetansekravene for å begynne på studiene endres, vil kravene til å bestå utdanningene være som i dag.

Høgskolen i Harstad er den ene av de to høgskolene som har fått 250.000 kroner fra Kunnskapsdepartementet for å tilrettelegge forsøk med opptak til barnevernspedagogutdanningen og vernepleierutdanningen på bakgrunn av relevant fagbrev. Bevilgningen fra departementet kommer på bakgrunn av invitasjon til universiteter og høgskoler om å gjennomføre forsøk med såkalt Y-veis tilbud for kandidater med yrkesutdanning, det vil si en yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Studiene blir tilrettelagt for studenter uten generell studiekompetanse, men med relevant fagbrev. I dette tilfellet vil det være søker med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider til opptak på barnevernspedagogutdanningen og med fagbrev innen helsefag til opptak på vernepleierutdanningen.

Les mer om  Y-veispiloten ved Høgskolen i Harstad,