Irmeling Sangolt TjelflaatMarianne S. Johnsen

Irmelin Sangolt Tjelflaat og Marianne Solberg Johnsen er positive til at det nå igangsettes to pilotprosjekter som åpner for søkere med fagbrev til barnevernspedagogutdanningen og vernepleierutdanningen. (Foto: Trond A. Isaksen). 

Tjelflaat som er leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger og Johnsen som er leder for profesjonsrådet for vernepleiere, mener at feltene styrkes ved å åpne for denne typen opptak. - Det er behov for barnevernspedagoger og vernepleiere med både praktiske og teoretiske veier til utdanningene. Utdanning via Y-veien styrker kompetansen i sin helhet, sier de to. Selv om kompetansekravene for å begynne på studiene endres, vil kravene til å bestå utdanningene være som i dag.

Høgskolen i Harstad er den ene av de to høgskolene som har fått 250.000 kroner fra Kunnskapsdepartementet for å tilrettelegge forsøk med opptak til barnevernspedagogutdanningen og vernepleierutdanningen på bakgrunn av relevant fagbrev. Bevilgningen fra departementet kommer på bakgrunn av invitasjon til universiteter og høgskoler om å gjennomføre forsøk med såkalt Y-veis tilbud for kandidater med yrkesutdanning, det vil si en yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Studiene blir tilrettelagt for studenter uten generell studiekompetanse, men med relevant fagbrev. I dette tilfellet vil det være søker med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider til opptak på barnevernspedagogutdanningen og med fagbrev innen helsefag til opptak på vernepleierutdanningen.

Les mer om  Y-veispiloten ved Høgskolen i Harstad,