Tone Faugli

Vernepleiern har opparbeidet betydelig kompetanse på anvendelse av bestemmelsene som regulerer bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming. FO mener vernepleiernes kompetans er en underutnyttet ressurs i eldreomsorgen og spesielt i arbeidet med demente, sa FOs nestleder, Tone Faugli, da hun møtte til høring om representantforslag om menneskerettigheter i eldreomsorgen. (Foto: Trond Isaksen).

Les FOs høringsinnspill om Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet (Meld. St. 26 (2014-2015) (PDF, 185KB)

Les FOs høringsinnspill til Komitehøring vedrørende representantforslag 108 S (2014-2015) fra stortingsrepresentantene Lysbakken og Andersen (PDF, 182KB)

Se videoklipp fra komitehøringen 01.10.15. FO kommer ca. en time ut i klippet (rundt 1.01) etter Fagforbundet.