Mimmi Kvisvik

Det var NTB som 10. august meldte at KrF-lederen vil fremme forslag i Stortinget om å barnevernet ansvaret for asylsøkere mellom 15 og 18 år. - Ordningen for dem under 15 år, må også gjelde for dem mellom 15 og 18 år. Det koster penger på kort sikt, men på lang sikt vil det sikre både menneskelige ressurser og økonomiske ressurser for vårt land, sa Hareide. Han understreket at forslaget må være helhetlig, og han vil også ha på plass tiltak for barn som forsvinner fra asylmottakene.

Mimmi Kvisvik sier at FO alltid har understreket at det er barnets beste, og ikke generelle innvandringspolitiske hensyn, som må legges til grunn når det gjelder enslige mindreårige asylsøkere. Å gi barnevernet ansvaret, vil absolutt være til barnas beste, framholder Kvisvik.

I første halvår i år kom det 1.357 personer på egen hånd til Norge som oppga at de var under 18 år. Det er en økning på 198 personer fra forrige rekordår, 2009. Da kom det 1.159 mindreårige asylsøkere i første halvår.

Les NTB-meldingen