Privat/ideell sektor: Avtaler om utvidede rammer for arbeidstid og pensjon (Virke)


På grunn av koronaviruset vedtok regjeringen 12. mars 2020 de sterkeste og mest inngripende tiltakene som Norge har opplevd i fredstid. Ekstraordinære tiltak kan derfor bli aktuelt på arbeidsplassene for å opprettholde driften.

Derfor har hovedorganisasjonen Virke inngått sentrale avtaler med FO, Fellesforbundet og Creo  om utvidede rammer for arbeidstid og pensjon. Partene legger til grunn at det vil kunne oppstå ekstraordinære behov for å sikre kvalifisert personell til å sørge for forsvarlig pasientbehandling og nødvendig arbeid i helsetjenesten under den pågående koronaepidemien. Samtidig er det viktig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger i en tid der vi trenger alle arbeidsressurser for å opprettholde maksimal kapasitet over tid i helsetjenesten.

Partene understreker viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.


Pensjonister kan jobbe uten fratrekk i pensjonen

Pensonsavtalen er som er inngått innebærer at pensjoniser og mottakere av AFP kan jobbe uten at pensjonen blir avkortet. Dette gjelder dersom jobben man jobber på grunn av ekstrabehov som følge av koronakrisen.

Avtalene tilsvarer avtalene som er inngått i KS og Spekter, og har 26 ukers varighet.

Her er avtalene: