I sommer har vi sett flere eksempler på at private aktører tjener seg rike på velferdstjenestene. NRK melder at private aktører er klare for å bygge og drive fengsler i Norge. Regjeringen har åpnet for at utbyggingen av fengsler kan gjennomføres ved bruk av offentlig privat samarbeid (OPS), noe som innebærer at private kan drive fengsler i offentlig regi.

Videre har vi sett at eierne av selskapet HERO AS, som blant annet driver hvert tredje asylmottak i Norge, tar ut en fortjeneste på hele to millioner i måneden på driften. I Dagsavisen i går så vi at en privat barnehage stengte, og sa opp plassene til alle barna fordi foreldrene hadde protestert mot ting ledelsen hadde gjort.

-Dette er eksempler på privatiseringens negative konsekvenser, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO). At en barnehage sier opp plassene til barna på grunn av kritikk fra foreldrene ville aldri skjedd dersom de ble drevet av det offentlige. -FO mener at helse- og sosialtjenester bør drives i offentlig regi, fordi dette sikrer demokratisk styring og kontroll. Tjenestene er komplekse, de betinger samhandling og samarbeid. Dessuten kreves betydelig innslag av skjønn og kompetanse. Tjenestene må tilpasses individuelt, og skal dekke grunnleggende individuelle behov for brukerne. Markedsmekanismer er dårlig egnede styringsredskaper for denne typen tjenester. Privatisering og konkurranseutsetting utfordrer flere forhold knyttet til kvalitet og kontroll, sier Kvisvik. 

Kvisvik mener at privatiseringen av velferdsstaten er et økende problem. -Det var også derfor vi valgte å ha dette som fokusområde i denne landsmøteperioden. På kongressen i mars lanserte vi i samarbeid med Manifest pamfletten «På anbud» som viser hvordan velferdstjenestene til de mest utsatte gruppene i samfunnet vårt en gullgruve for internasjonale konsern og oppkjøpsfond. Innenfor barnevernstjenestene har for eksempel sju kommersielle aktører i løpet av fem år hatt er overskudd på over en halv milliard kroner, og dette er en trend som fortsetter, advarer Kvisvik.

Under Arendalsuka som går av stabelen i august arrangerer FO et frokostmøte der vi setter privatisering av velferd på dagsorden. Vi har invitert Linn Herning som har skrevet boken «Velferdsprofitørene» som ser på privatiseringen med et kritisk blikk, og brukerorganisasjonen RiO som har et litt annet standpunkt.

Frokosten er mandag 17. august. Les mer om Arendalsuka og programmet her.