Vi hadde en deltakelse på nærmere 35 %, en økning på vel 5 % fra sist oppgjør.  Resultatet er derfor godkjent og dette er meddelt Virke slik at oppgjøret kan iverksettes.

For noen av avtalene ble det avtalt lokale forhandlinger. Disse kan nå gjennomføres lokalt ved de aktuelle virksomheter.