Ropstad måtte svare om bemanning i barnevernet
STÅR SAMMEN: Flere barnevernsansatte møtte opp under stortingets spørretime. Her er Marit Klemp Stephansen, Eilen Lura Sjursen, Lene Sørensen, Maya Røkkum Tvedt og Ann-Karin Sand sammen med Christian Wiik Kynsveen og Mimmi Kvisvik i FOs forbundsledelse og stortingsrepresentant Freddy Andre Øvstegård (SV).


– Har statsråden oversikt over hvor stort behovet for stillinger er nå, og mener han at bemanningen er god nok?, spurte Freddy André Øvstegård (SV) under stortingets ordinære spørretime onsdag.

– Kommuner bør prioritere barnevernet høyere enn i dag. Men den konkrete bemaninngen bør vurderes lokalt. Den enkelte kommune er best til å prioritere tiltak og behov, svarte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf).

Han er glad for engasjementet ansatte i barnevernet viser gjennom kampanjen. Han registrerer at mange kommunale barnevernsansatte melder om store kapasitetsutfodringer og arbeidspress.

– Vi er aktivt inne og følger opp kommunene som sliter mest. Vi er på rett vei, sa Ropstad.

Vi legger ut video fra stortinget.no med hele svaret til Ropstad når videoen er klar.

 

FO kreve flere ansatte i barnevernet

Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik, skulle ønske Ropstad var tydeligere i sitt svar under spørretimen. 

Mimmi Kvisvik forbundsleder i FO.
HANDLING: Mimmi Kvisvik ber om at Kjelll Ingolf Ropstad gjør noe med den alvorlige situasjonen ansatte i barnevernet sier fra om.


– Ropstad peker på kommunen eller viser til stillinger som har blitt tilført tidligere, men da hører han ikke på de ansatte. Det er staten som har en forpliktelse til å beskytte barn. Og det er Ropstad og regjeringen som må gjøre noe, sier Kvisvik, og legger til:

– Vi trenger nasjonale bemanningsnormer og synliggjøring av økonomisk mulighet for kommunalt barnevern allerede i Kommuneproposisjonen.

SV-politikeren oppfordret FO sine medlemmer og andre ansatte i barnvernet til å møte opp og stille som publikum under spørretimen i stortinget. Flere av dem inkludert Christian Wiik Kynsveen og Mimmi Kvisvik fra FOs forbundsledelse var tilstede.

 

#HeiErna-opprøret var bakgrunnen for spørsmålet

Øvstegård viste til #HeiErna-opprøret forkant av spørsmålet sitt til Ropstad:

Øvstegård
SPØRRETIME: SVs stortingsrepresentant stilte spørsmål om bemanning i barnevernet. Foto: Stortinget.


– De ansatte i barnevernet gjør opprør under emneknaggen #HeiErna, for økt bemanning. I 2011 var det anslått 1 500 manglende ansatte i det kommunale barnevernet. Derfor satte regjeringen i gang en opptrapping med øremerka midler til totalt 890 nye stillinger. Solberg-regjeringen har avlyst opptrappingen og levert kun 120 nye stillinger frem til 2018, med ingen nye stillinger i 2019.

Les NRK-sak: Slik går få barnevernsansatte utover barn som trenger hjelp

 

En av tre slutter i barnevernet

Svært mange barnevernansatte slutter i jobben, skriver NRK. I det kommunale barnevernet forsvinner én av fem, og i mindre kommuner slutter én av tre, ifølge nye tall fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU.

#HeiErna
INITIATIVTAKER: FO-medlem og sosionom Ine Haver, som jobber ved barnevernkontoret i Stavanger, er initiativtaker til
grasrotopprøret #HeiErna.

I det kommunale barnevernet forsvinner én av fem, og i mindre kommuner slutter én av tre, ifølge nye tall fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU.

FO mener det skyldes at de er presset på tid under saksbehandlingen, og ikke føler de får gjort en god nok jobb for barna.

FO-medlem og sosionom Ine Haver, som jobber ved barnevernkontoret i Stavanger, er initiativtaker til grasrotopprøret #HeiErna. Sammen med tusenvis av barnevernsansatte har hun sagt fra om behovet for flere kolleger. FO har stilt seg bak kampanjen.