Eirik Faret Sakariassen er enig i FOs krav om en tillitsreform i Nav

Den såkalte Nav-skandalen er for lengst allment kjent, løsningen er ikke like kjent for alle. Da det ble varslet fra de ansatte om feiltolkning av regelverket ble ikke dette lyttet til. Derfor trengs det en tillitsreform i Nav. Det har vært et av FOs innspill i saken.

LES MER: – Behov for en helhetlig gjennomgang av NAV

Da Stortinget behandlet praktiseringen av EUs trygdeforordning på torsdag kunne vi høre velkjente argument fra SVs Eirik Faret Sakariassen. Han siterte AU-medlem Hanne Glemmestad og repeterte hennes kritikk over at de ansatte ikke var blitt hørt tidligere.

– Det er alvorlig at ansattes bekymringer i denne saken ikke er tatt tilstrekkelig på alvor. Da kunne dette muligens vært avdekket tidligere. Det ble det som kjent dessverre ikke. Derfor står vi her i dag og må anerkjenne at dette er en enorm skandale. Dette viser med all tydelighet at det er behov for en tillitsreform også i Nav, sa han fra Stortingets talerstol

– Mange deler av offentlig sektor er underlagt sterk målstyring, omfattende kontroll, mye rapportering og stramme rammer. Det hemmer ansattes faglighet, og i mange tilfeller setter det en stopper for sunn fornuft. De som står nærmest Nav-brukerne i det daglige, må åpenbart være de som best forstår den enkeltes behov – framfor styringslystne politikere i regjering og storting, fortsatte han.

Nav trenger en grundig gjennomgang

Sakariassen anerkjenner den viktige jobben de ansatte i Nav gjør og etterspør i likehet med FO en helhetlig gjennomgang av systemet.

– Det vi må huske, er at dagen i dag og behandlingen av denne saken i Stortinget kan ikke bety punktum. Det er ikke over nå. Det er behov for en gjennomgang av hele Nav-systemet, med mål om å sikre en etat som møter alle på en god måte, og som er en god arbeidsplass for de flinke menneskene som jobber i et av velferdsstatens viktigste tannhjul, sa Sakariassen.

– Vi vil alle være tjent med at ansatte og deres faglighet gis mer tillit og handlingsrom, nettopp for å sikre kloke vedtak i tråd med norske lover og enkeltmenneskers rettigheter, avsluttet han.

Hør hele innlegget på Stortinget sine sider her