Hanne Glemmestad
GLAD: Hanne Glemmestad er glad fordi FO bidrar til forskningssamarbeid innenfor sosialt arbeid.

I en tid preget av kriser og usikkerhet øker behovet for sosialarbeidere, sosialt arbeid og sosialpolitikk. Forskning spiller en avgjørende rolle i å utvikle sosialt arbeid som fagfelt. FO har alltid vært en sentral aktør i å formidle sosialfaglig kompetanse og forskning. Nå vil forbundet styrke dette arbeidet ved å inngå et strategisk partnerskap med FORSA.

– Vi er stolte over at vi nå skal samarbeid med FORSA om formidling av sosialfaglig forskning. Partnerskapet bekrefter at FO er blant de fremste ekspertene på sosialt arbeid i Norge og understreker viktigheten av forskning på fagfeltet, sier Hanne Glemmestad fra FOs forbundsledelse.

FO anerkjent som insitusjonsmedlem

Formelt ordnes samarbeidet ved at FO tas opp som institusjonsmedlem i FORSA, Forening for forskning i sosialt arbeid. Foreningen fremmer forskning, utviklingsarbeid og gjensidig kunnskaps- og efaringsutveksling, samt bidrar til internasjonalt samarbeid og publisering.

– Ved å bli tatt opp som et institusjonsmedlem, har FO en formell samarbeidsavtale som vil styrke sosialfaglig forskning og kunnskapsutveksling, sier Glemmestad.

Hanne Glemmestad

FORSA er en anerkjent organisasjon som består av forskere og institusjoner som er dedikert til sosialt arbeid. Medlemmene er eksperter på sine felt og har sterke bånd til universiteter og forskningsinstitusjoner.

LES MER: Hvem er FORSA-NORGE?

– Dette er en stor anerkjennelse, både for faget og forbundet. Som fagforeningen for sosialarbeidere har åpenbart medlemmene våre og de tillitsvalgte mye å bidra med. FORSA-samarbeidet vil styrke sosialt arbeid i Norge, sier Glemmestad.

Visste du at FO gir ut sitt eget forskningstidsskrift? Fontene forskning er Norges ledende vitenskapelige tidsskrift for sosialt arbeid, barnevern og vernepleie. Magasinet er gratis for FOs medlemmer og gis ut to ganger i året.

Se siste utgave av Fontene forskning

Sosialarbeiderpodden og FOrskerfrokost når flere

Samarbeidet mellom FO og FORSA vil omfatte flere prosjekter. I første omgang handler det om at Sosialarbeiderpodden og FOs FOrskerfrokost blir tilgjengelig for alle FORSAs medlemmer.

– Sosialarbeiderpodden er vår helt egne podcast, hvor vi blir bedre kjent med medlemmer og tillitsvalgte fra hele landet, deres utfordringer og erfaringer. I webinarserien FOrskerfrokost deler FO-medlemmer ved universitet og høyskoler gledelig resultaner og funn fra sin egen forskning. Jeg tror mange av FORSAs medlemmer vil dra nytte av disse plattformene, sier Glemmestad.

HØR SISTE EPISODE: Sosialarbeiderpodden - FOs egen podcast
SE SISTE WEBINAR: FOrskerfrokost - Faglig påfyll til frokost

FO vil også spille en viktig rolle som samarbeidspartner under de nasjonale FORSA-konferansene, som arrangeres annethvert år. Selv om samarbeidet er relativt nytt ser FO frem til å utforske potensialet.

– FO og FORSA skal møtes årlig for å diskutere samarbeid om nye prosjekter. Jeg håper dette bidrar til enda flere aktiviteter i fremtiden, sier Glemmestad.

FO arrangerer faglige og sosiale samlinger for over hele landet. Ønsker du et større faglig nettverk, men er enda ikke medlem av FO?

Trykk her for å bli medlem av FO