KONFERANSIERER: profesjonslederne Hanne Glemmestad, Marit Isaksen og Ole-Henrik Kråkenes på podiet under FO-Dagene
KONFERANSIERER: profesjonslederne Hanne Glemmestad, Marit Isaksen og Ole-Henrik Kråkenes på podiet under FO-Dagene

Konferansen ble åpnet av forbundsleder Mimmi Kvisvik og den talentfulle musikeren Daniela Reyes Homlsens, før profesjonslederne i FO, Hanne Glemmestad, Marit Isaksen og Ole Henrik Kråkenes loset deltakerne gjennom de to konferansedagene.

Konferansens første dag ble dedikert til lansering av rapporten «SOSFAG - Sosialfaglig kompetanse og perspektiver i helse- og velferdstjenestene». 

De tre forskerne var selv til stede på konferansen og la frem sine funn. Funnene ble diskutert av både politikere og fagfolk.

Kun 15% av de ansatte i NAV er sosionomer, men statssekretær Tomas Norvoll fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet lover ingenting.

LES SAKEN I FONTENE: Sosial-ordet har forsvunnet. Selv ikke sosialarbeidere sier at de driver med sosialt arbeid. 
 

Overrasket deltakerne med nytt konsept

Det var et stolt øyeblikk da profesjonslederne lanserte FOs nye konsept – Sosialarbeiderpodcasten. Podcasten skal være et faglig tilbud til medlemmer, og vil løfte frem relevante tema innen sosialt arbeid i tillegg til medlemmenes arbeidshverdag. 

STOLT: Profesjonsrådsleder for barnevernspedagoger i FO er svært fornøyd med lansering av Sosialarbeiderpodcasten som han har lagt ned mye arbeid i å realisere.

HØR PODCASTEN: Sosialarbeiderpodcasten
SEND FORSLAG: Her kan du sende forslag til tema eller medlemmer som bør delta. 

Deltakerne på konferansen kunne fredag velge mellom flere ulike parallellsesjoner om blant annet grønt sosialt arbeid og veien videre i NAV. Konferansen ble avrundet av besøk av selveste Henriette Steenstrup, kjent for sin rolle i serien «Pørni», og Helene Sandvig fra NRK-serien «Helene sjekker inn». 

Konferansen fikk storfint besøk av Vishantie Sewpaul, senior professor ved Universitetet i KwaZulu Natal (UKZN). Hun reflekterte over sosialarbeiderens håndtering av kulturelle forskjeller, samt den viktige evnen til å forstå mennesker ut fra deres kultur, bakgrunn og verdigrunnlag. 

LES MER: Hun er kanskje Norges mest berømte barnevernsarbeider. Her får Pørni et hjertelig møte med virkelighetens sosialarbeidere.

Avslutningsvis holdt Jan Grue en innledning om hvordan vi forholder oss til menneskelig mangfold, men særlig om måtene vi tenker om mangfold på – i kategorier, gjennom systemer og med merkelapper. Foredraget hans er tett linket til boken Hvis jeg faller (2021), med Jans personlige historier og erfaringer.

Helt til slutt ble det avslørt at FO får arrangere den europeiske sosialarbeiderkonferansen til IFSW (International Federation of Social Workers) i 2025 hvor det legges opp til 800 deltakere. Mer informasjon om denne konferansen vil komme når det nærmer seg. 

Alt i alt en vellykket og spennende konferanse!