Program


Velkommen ved forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Musikalsk innslag ved Moddi.

Utfordringer og problemstillinger – hva ser vi fra feltene?
v/profesjonsrådslederne i FO.

Realiteter og rammebetingelser: Sosialfaglig arbeid i koronaens tid.
v/ Linn Stalsberg, forfatter, skribent og samfunnsdebattant.

Hvordan kan en krise gi muligheter? 
v/ Dorothy Olsen, innovasjonsforsker ved NIFU.

Forstyrrelser, distraksjoner og oppdagelser: fortellinger om hvordan vi som helse- og sosialarbeidere har jobbet under pandemien.
v/ Håvard Aaslund, høgskolelektor i sosialt arbeid med VID vitenskapelige høgskole.

En samtale om egenomsorg i krevende hjelperoller. Hva kreves i møte med sårbare mennesker i koronatiden?
v/ Peder Kjøs, psykolog.

Musikalsk innslag ved Moddi.