KLAR: Marit Isaksen skal forhandle om lønnen til nærmere 3 000 medlemmer. Her sammen med rådgiverne Anders Helgesen og Camilla Fosse
KLAR: Marit Isaksen skal forhandle om lønnen til nærmere 3 000 medlemmer. Her sammen med rådgiverne Anders Helgesen og Camilla Fosse

Kl. 10.00 overleverte LO-forbundene lønnskravene i A2-forhandlingene med Spekter Helse. Sykehusoppgjøret gjelder FOs medlemmer som jobber i helseforetakene

Fristen for å komme til enighet er ved midnatt.

FO har om lag 2 600 medlemmer fordelt på ulike sykehus, poliklinikker og distriktspsykiatriske senter (DPS). Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det i tillegg til lønnstillegg, forhandles om blant annet arbeidstid, reisetid og videreutdanning.

Dette krever FO

– For FO er det spesielt fire krav som er viktige. Vi vil sikre medlemmene våre økt kjøpekraft, få en god likelønnsprofil, sørge for uttelling for kompetanse og at ansiennitet vektlegges, sier FOs forhandlingsleder Marit Selfors Isaksen.

Isaksen sitter i FOs forbundsledelse og leder profesjonsrådet for vernepleiere. Hun understreker at lønnssystemet må gjenspeile at sykehusene er en spesialisthelsetjeneste, hvor spesialkompetanse verdsettes.

NSF er ferdige med sitt oppgjør.

– Det er generelt prinsipp om at ansatte skal få lik lønn for likeverdig arbeid. Det tar vi helt klart med oss inn i forhandlingene, sier Isaksen.

Slik foregår forhandlingene

I forhandlinger med Spekter Helse er FO en del av LO-gruppen. Der samarbeider fagforeningen med Fagforbundet, EL og IT Forbundet, Creo og Norsk Manuellterapeutforening. Ved å stå sammen med andre LO-forbund får FO større tyngde i forhandlingene.

Er du enda ikke medlem av FO?

Bli medlem

Har du spørsmål om lønnsoppgjøret? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.