Får du utøvd nok sosialt arbeid i jobben din? Er det viktig med nok utdannede sosialarbeidere? Har du rom til å utøve faglig skjønn på jobben?

Dette er noen av spørsmålene Nord universitet ønsker svar på gjennom forskningsprosjektet "Sosialfaglig kompetanse og perspektiver i helse- og velferdstjenestene". Som medlem av FO er du med i norges største profesjonsforbund for sosialarbeidere. Din stemme er viktig.

Trykk her for å delta i undersøkelsen.

Undersøkelsen er viktig for innhenting av informasjon. Det tar ca. 5 minutter å svare og du får også muligheten til å vinne et gavekort på 500 kroner. Du svarer anonymt og vi behandler ingen personopplysninger. 

Forskningsprosjektet er finansiert av FO, og ledes og gjennomføres av forskere ved Nord universitet.

Søndag 26. juni er siste frist for å svare på undersøkelsen.

Takk for din deltakelse!