Arbeiderparti-politiker Haakon Lie grunnla AOF i 1931 for å øke kunnskap blant den gjengse arbeider - både faglig og kulturelt. Tilbudet ble raskt voksende, og i løpet av de neste ti årene hadde 16 000 arbeidere vært under skolering gjennom AOF. Teater og film ble også brukt for å øke arbeidernes kulturelle bevissthet. I 1934 reiste 62 fagorganiserte til London på den første «arbeiderreisen». Reisen ble så populær at den la grunnlag for Norsk Folkeferie.  
 
AOF utviklet utdanninger i takt med samfunnets utvikling og endringer. Det ble etter hvert lagt større vekt på fagutdanning, språk og arbeidsrettet opplæring. Tilbudet oppdateres fremdeles kontinuerlig og i takt med samfunnets behov. AOF samarbeider tett med flere bedrifter, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter, blant annet LO.

LES MER: Se alle kurstilbudene her
 
Anne Marit Svenneby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO-medlem og fylkessekretær i Viken, Anne Marit Svenneby, har gått hele LOs toppskolering gjennom AOF. Hun mottar LO-nål for å ha fullførtskoleringen. Den modulbaserte toppskoleringen gir innsikt ut over ordinær tillitsvalgtopplæring i relevante temaer.  

Hva er det viktigste du har lært?  

– Jeg har lært mye! Men spesielt viktig er det å ha kunnskap om hva de andre LO-forbundene står i – hvilke utfordringer de har på sine arbeidsplasser. LO Skolen har gitt meg en reell følelse av å stå sammen med kamerater i LO-Familien. Nettverket mitt i fagbevegelsen er kraftig utvidet sammen med ulike kilder til kunnskap. 

Er det noe spesielt du tar med deg videre inn i arbeidet ditt som fylkessekretær? 

Absolutt! Jeg bruker kunnskap jeg har tilegnet meg videre til å skolere våre tillitsvalgt. Jeg har også utvidet vårt eget skoleringstilbud og tatt i brukt mye av den pedagogikken LO skolen bruker. 

AOF markerte sitt eget 90-års jubileum med å opprette et fond tilegnet The International Federation of Workers’ Education Associations (IFWEA), AOFs internasjonale moderorganisasjon. FO har bidratt med 10.000,- til dette fondet som er øremerket opplæringsprosjekter som skal bidra til globalt opplysningsarbeid og kunnskapsdeling. 

Anne Marit Svenneby mener at vi må stå sammen og bygge relasjoner for å forstå hverandre og hverandres utfordringer på tvers av forbundene. Dette er avgjørende for at fagbevegelsen skal opprettholde arbeidernes rettigheter.  

– Hvordan skal vi ellers kunne stå sammen om ikke vi kjenner hverandre, forstår hverandres kulturer og eller sosiale koder og forhold? Det er på den måten, tror jeg, at vi kan støtte hverandre, og fortsette og gå i tog sammen, bære faner sammen, streike sammen og fortsette bygge landet sammen, sier Svenneby.  

Hva vil du si til andre som vurderer å ta trinnskoleringen?  

– Jeg kan på det varmeste anbefale denne skoleringen. LO skolen øker i all er høyeste grad kunnskap om kultur, sosiale forhold og om arbeiderenes rettigheter, avslutter Anne Marit.