Mimmi i vandrehallen

Ikke fornøyd med forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag. Forbundsleder Mimmi Kvisvik (FO) og barneombud Anne Lindbo intervjues i Stortingets vandrehall. (Foto: Camilla Moe Røisland, FO).

For 2016 krevde FO 250 millioner kroner til det kommunale barnevernet. - Regjeringen er ikke en gang i nærheten av dette i sitt forslag til statsbudsjett. Det er ingen videre satsning på flere stillinger til kommunalt barnevern. Her videreføres bare tidligere øremerkede midler til stillinger i barneverntjenesten, kommenterer Kvisvik.

Regjeringen hevder at den enkelte saksbehandler nå har ansvar for 10 barn. FO stiller spørsmål ved bruken av dette tallet. Vi har statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som viser at det er vel 16 barn med undersøkelse, eller tiltak, per årsverk i barnevernet. SSBs tall understøttes av FOs undersøkelse blant ansatte i kommunalt barnevern fra i sommer. Her svarte nesten 80 prosent av FO-medlemmene at arbeidsmengden er for stor, og at man har ansvar for flere barn og unge enn det man klarer å følge opp på god måte.

Regjeringen sier de satser på et kompetanseløft i barnevernet. Blant annet opprettes en tilskuddsordning på 2,4 millioner. Her kan arbeidsgiverne søke om å få dekket vikarutgifter i forbindelse med videreutdanninger. - Vi mener dette er alt for lite hvis man virkelig skal kunne snakke om å satse på kompetanseheving i barnevernet. Gjennom vår undersøkelse vet vi at de ansatte ønsker seg mer kompetanse, men at de ikke har tid og rom for dette. Regjerings satsning monner ikke, slår forbundsleder Mimmi Kvisvik fast.

Hun konstaterer at det, dessverre, er utsatte barn og unge som blir taperne i dette statsbudsjettet. Dette bekreftes, for eksempel, ved den beskjedne økning av bostøtteordningen. Redd Barna har anslått at rundt 60.000 barnefamilier i Norge trenger hjelp. Regjeringens såkalte styrking av bostøtteordningen med 60 millioner kroner, vil bare hjelpe noen titusner.- Dette er langtfra nok i forhold til behovet, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. FO ser heller ikke en tilsterekkelig økning i bistanden til enslige, mindreårige, asylsøkere.

Les også omFOs reaksjoner på statsbudsjettet 2016 i fontene.no