FOLKERIKT: I 2019 ble Arendalsuka arrangert for 8. sommer på rad. I løpet av uken hadde Arendal sentrum 75 200 unike besøkende.
FOLKERIKT: I 2019 ble Arendalsuka arrangert for 8. sommer på rad. I løpet av uken hadde Arendal sentrum 75 200 unike besøkende. 1200 unike aktører var tilstede med arrangementer og stands. Foto: Mona Haug.

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Harald Stanghelle, leder for Arendalsukas programkomité, kaller Arendalsuka for demokratiets dansegulv. 

Arendalsuka er et sted hvor alle de politiske sakene som løftes i valgkampen belyses fra de mange forskjellige aktørene som har en stemme inn i saken. I tillegg får interesseorganisasjoner mulighet til å sette saker på dagsorden som ikke nødvendigvis er like tydelig i det politiske ordskiftet. 

FO har tydelige krav inn i årets valgkamp. Vi ønsker oss en helhetlig sosialpolitikk, rett kompetanse i velferdstjenestene og gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Vi tar disse kravene med oss til Arendal for å sette dem på dagsorden i Norges største politiske smeltedigel.

FO har fire arrangement på Arendalsuka:


Hvor blir det av sosialpolitikken?

 

1. Hvor har det blitt av sosialpolitikken? 

Tirsdag 17. august kl. 13.00 - 14.00 i Bankgården

Vårt hovedarrangement handler om sosialpolitikk. De sosiale perspektivene var tydelige da vi bygde velferdsstaten Norge, men de senere årene har de forsvunnet til fordel for sektorspesifikke politikkområder. Særlig har helsepolitikken overtatt sosialpolitikkens domene, og ordet «sosial» har sakte, men sikkert forsvunnet ut fra det offentlige ordskifte. Dette belyser vi i vårt arrangement, samtidig som vi spiller opp til politikerduell mellom Arbeiderpartiet og Høyre.

Du kan se dette arrangementet live via vår Facebook. Les mer og meld deg på her.

2. Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming - fra ganske utenfor til helt med

Tirsdag 17. august kl. 15.30 - 16.20 på Wood and Food

FO er medarrangør sammen med Stiftelsen SOR og HELT MED. Personer med utviklingshemming har blitt fortrengt fra alle former for arbeidsliv, både i skjermet og ordinært arbeidsliv. Arrangementet vil belyse flere virkemidler for arbeidsinkludering for denne målgruppen, blant annet arbeidsinkluderingsordningen HELT MED.

Du kan lese mer om dette arrangementet her.

3. Likestillingspolitikk: Glemmer vi kvinneperspektivet? 

Onsdag 18. august kl. 10.00 - 11.00 på Clarion Hotel Tyholmen

Foregår det i det hele tatt en politisk debatt om kvinners rettigheter og kjønnslikestilling – og hva handler den i så fall om? 

FO er medarrangør sammen med en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider i tråd med FNs kvinnekonvensjon og bærekraftmålene. Det er FOKUS som koordinerer arrangementet. På arrangementet vil det bli rapportlanseringer og debatt om hvordan Norge lever opp til våre internasjonale forpliktelser om jenters og kvinners rettigheter.

Du kan lese mer om dette arrangementet her. 

4. Den store barnevernsdebatten

Torsdag 19. august 12.30 - 13.30 i Bankgården

FO er medarrangør på dette arrangementet sammen med SOS barnebyer og Landsforeningen for barnevernsbarn. De siste årene har det skjedd mye i norsk barnevern. Barnevernreform, dommene i EMD og ny barnevernlov er blant sakene som har vært brennaktuelt de siste årene. 

Likevel stopper vi sjeldent opp for å ta de prinsippielle debattene om hva barnevern bør være og kan være i det norske samfunnet. Det gjør vi på dette arrangementet. 

Du kan se dette arrangementet live via vår Facebook. Les mer og meld deg på her.

LO-arrangement

FO bidrar inn i to større arrangement i regi av LO, sammen med en rekke andre forbund.

1. Den store ulikhetsdebatten 

Tirsdag 17. august kl. 19.30 - 20.30 i Bankgården

Den store ulikhetsdebatten sendes live via Facebook fra Bankgården i Arendal. Her vil det være gjester og reportasjer fra hele landet i en tettpakket og spennende tv-time, under kyndig ledelse av Terje Svabø. Du kan lese mer om arrangementet og følge sendingen her. 

2. Velferd er vårt fremste vern

Onsdag 18. august kl. 19.30 - 20.30 i Bankgården

Vi viser hvordan velferdsstaten, offentlig sektor og beredskap virkelig henger sammen, fra vårt studio i Bankgården, og kommer også live inn fra noen av de mange storskjermarrangementene landet rundt som er med på sendingen. 

Arrangementet sendes live på Facebook. Du kan lese mer om programmet og følge sendingen her. 

Øvrige arrangement

Politisk ledelse i FO inviteres også til å delta i en rekke ulike arrangementer fortløpende, enten i debattpanel eller som innledere på ulike tema. 

Et av disse arrangementene er KS sitt arrangement om heltid. På Forskningsfrokost: Utlysning - en barriere for heltidskultur, vil FO signere en fornying av Heltidserklæringen sammen med KS, Fagforbundet, NSF og Delta. Det vil også være debatt rundt heltidskultur, og utlysningspraksis fra deltidsstillinger til heltidsstillinger presenteres som en nøkkel for å nå målet om heltid som norm i sektoren. Les mer her.

FO vil også arrangere et sosialt arrangement i Arendal for medlemmer og tillitsvalgte. 

Derfor er vi med på Arendalsuka
 

Det er flere gode grunner til å prioritere Arendalsuka. Vi har trukket frem 5 punkter:

  • Løfte politikk som er viktig for FOs medlemmer på den politiske dagsorden.
  • Høre de ulike stemmene som uttaler seg innenfor våre politikkområder.
  • Bidra til at arbeidsliv fortsetter å være blant de mest diskuterte emnene på Arendalsuka.
  • Bygge relasjoner til politiske meningsfeller som kan bidra til at FOs politikk får gjennomslag. 
  • Være en tydelig premissleverandør for våre profesjoner overfor politikerne som skal styre landet vårt.