FOere på jobb

Statsbudsjettet som ble lagt frem torsdag var varslet som et av de strammeste i moderne tid. Likevel har den en tydelig omfordelingsprofil som gir mer igjen til arbeidsfolk. Her er tre tiltak FO mener er spesielt bra for lommeboken til medlemmene våre.

1. Økt fagforeningsfradrag gjør FO-medlemskapet ditt billigere 

Regjeringen har foreslått å øke fagforeningsfradraget med 33% i 2023. Det betyr at du neste år slipper på skatte for opptil kr. 7 700 av FO-kontingenten din. Med et skattenivå på 25% tilsvarer dette kr. 1 925 kroner som du får tilbake. Dette er 475 kroner mer enn i 2022. 

Dette er en seier for FO og LO og gir mer penger tilbake til deg samtidig som det styrker det organiserte arbeidslivet. 

2. Omfordelende skattepolitikk gir litt mer til folk flest 

De fleste av FOs medlemmer vil få et skattelette i 2023. Regjeringen styrker de omfordelende effektene av skattesystemet og øker skattenivået for de med inntekt over 750 000 kroner. Samtidig senker de skattene for dem som tjener mindre. Tjener du kr. 550 000 vil du kunne få et samlet skattelette på omtrent kr. 2 250.  

3. Endringer for barn og unge

Prisen på barnehager er skjermet for prisveksten i samfunnet, og har blitt redusert med kr. 50 i måneden. Videre planlegger regjeringen at tredje barn i barnehage skal være gratis. De som er bosatt i Nord-Troms eller Finnmark får gratis barnehage for alle barn. Dette er en betydelig besparelse for det de gjelder.

Skattefradraget for enslige forsørgere blir avviklet og byttes ut med økt barnetrygd for enslige forsørgere som kompenserer for avviklingen av fradraget. Øvrig barnetrygd prisjusteres ikke, og synker derfor i verdi på grunn av den generelle prisveksten i samfunnet.

4. Strømstøtten videreføres ut 2023

For de fleste vil strømstøtten være den viktigste økonomiske støtteordningen i året som kommer. Strømstøtten videreføres i 2023 og gjelder når den månedlige gjennomsnitsprisen på strøm overstiger 70 øre per kilowattime. Det settes et tak på støtte inntil 5 000 kilowattimer. Slik ser støtteordningen ut for 2023: 

  • 90 prosent fra ut 2022 til og med mars 2023  
  • 80 prosent fra april til og med september 2023 
  • 90 prosent fra oktober til og med desember 2023 

Det settes av 1,1 milliard ekstra til tiltak for å redusere strømforbruket til private husholdninger. Disse blir disponert av Enova. Følg med på deres nettsider om de kommer med støtteordninger som kan hjelpe deg med å redusere ditt eget strømforbruk.  

Videre reduseres elavgiften med 1,5 øre per kilowattime. Med et årsforbruk på mellom 16 000 og 20 000 kilowattimer tilsvarer dette mellom kr. 240 og kr. 300 kroner i året.