MEDLEMSFORDEL: Oppfyller du kravene får du godkjent videreutdanning og tilleggskompetanse av FO. Som medlem får du gratis behandling av søknad.
MEDLEMSFORDEL: Oppfyller du kravene får du godkjent videreutdanning og tilleggskompetanse av FO. Som medlem får du gratis behandling av søknad.

FO oppfordrer alle med relevant fagbakgrunn til å søke våre godkjenningsordninger.
Er du barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier med videreutdanning eller tilleggskompetanse? Få den vurdert av FO.

Alle FOs godkjenninger gis med støtte fra Helsedirektoratet. Behandling av søknader er gratis for medlemmer i FO. Er du ikke medlem i FO kan du fortsatt søke om godkjenning, men da må du betale et behandlingsgebyr.

FO tilbyr fire ulike godkjenningsordninger. Les mer om kriteriene for de ulike ordningene og hvordan du søker her:


Søk FO om godkjenning av kompetanse