IFSW
Den europeiske sosialarbeiderkonferansen arrangeres av International Federation og Social Workers.

FO og Den nordiske sosialarbeiderkomiteen (NSSK) tilbyr stipend til medlemmer som sender inn og får godkjent innlegg/sammendrag til konferansen. Det er begrenset antall stipender, og det gjelder å være førstemann til mølla.

Les mer om konferansen og hvordan du kan sende inn ditt bidrag.

Stipendet gjelder ikke FOs medlemmer som underviser ved høgskoler og universitet. 

 

Har du spørsmål om stipendet?

Ta kontakt med rådgiver i FO, Andreas Kikvik: andreas@fo.no.

Temaet for årets sosialarbeiderkonferanse er "Social protection and Human Dignity". Det er International Federation of Social Workers (IFSW) som arrangerer konferansen med Østerrike som vertsland. 

FO er ett av 126 medlemsland i IFSW. Paraplyorganisasjonen jobber for å promotere sosialt arbeid verden over.