Sølvi Slørdhal til minne

Rådgiver Sølvi Slørdahl døde 15. mai etter lengre tids sykeleie.

Sølvi Slørdahl var utdannet sosionom fra Norges Kommunal- og Sosialhøgskole i 1980. Hun hadde arbeidserfaring fra kriminalomsorg, sosial/barnevernstjeneste og rusomsorg før hun ble tillitsvalgt på heltid, først i Oslo-avdelingen og senere på forbundskontoret. Hun ble valgt som forbundssekretær på kongressen i 1998, og arbeidet først med lønns- og arbeidsforhold og kvinnepolitikk, blant annet med ansvar for forhandlingene i statlig sektor. Da FO gikk over fra valgte forbundssekretærer til ansatte fagkonsulenter i 2003, fikk Sølvi ansvar for det profesjonsfaglige arbeidet i sosionomseksjonen. Hun arbeidet også med ulike helse- og sosialpolitiske saker.

Sølvi tok med seg en sterk retteferdighetssans og et ekte personlig engasjement for utsatte grupper i samfunnet inn i sitt arbeid. Med oversikt og profesjonell grundighet har hun gjort en stor innsats for FO i det profesjonsfaglige arbeidet for sosionomer. Gjennom deltagelsen i arbeidet med Nordiske sosionomers samarbeidskomite (NSSK) og International Federation of Social Workers (IFSW) har hun fått delt sin erfaring og kompetanse med kolleger også internasjonalt.

Med sin erfaring fra alle FOs arbeidsområder var Sølvi en naturlig mentor for nye fagkonsulenter på forbundskontoret. Hennes evne til å skape gode samtaler, utvikle diskusjoner og overføre kunnskap gjorde henne til en verdsatt kollega og hun ga viktige, positive, bidrag til arbeidsmiljøet ved forbundskontoret. Samtidig var hun en ekte fagforeningskvinne, og som tillitsvalgt for de FO-organiserte på forbundskontoret var ikke Sølvi redd for å «stå på krava».

Sølvi Slørdahl var ikke bare aktiv og engasjert i jobbsammenheng. Hun var engasjert i kriminalpolitikk, og fast deltager på Norsk forening for kriminalreform (KROM) sine konferanser. Sølvi brant for kvinnepolitikk, og var i mange år en drivkraft i arbeidet for 6-timers dag og Kvinner på tvers. Hun hadde også et politisk engasjement utover dette, og var ofte å se på møter og i demonstrasjonstog. Hun elsket natur- og friluftsliv, og hun var svært kulturinteressert, kanskje med et spesielt hjerte for litteratur.

Sølvi Slørdahl var «hel ved». Hennes bortgang skaper et sårt tomrom på forbundskontoret, både faglig og menneskelig.

Våre tanker går også til hennes søsken og til øvrig familie.

Vi lyser fred over Sølvi Slørdahls minne.

Mimmi Kvisvik, forbundsleder