Som tillitsvalgt i FO kan du få 20 000 kroner i stipend
KOMPETANSEHEVING: Med FOs Tillitsvalgtstipend kan du ta kurs og videreutdanning du får bruk for både som tillitsvalgt og ansatt.

FO setter av 0,1 % av medlemskontigenten til Tillitsvalgtstipend. I 2021 utgjør potten til stipendene 175 000 kroner, så det er gode muligheter for å få støtte dersom du ønsker kompetanseheving i rollen som tillitsvalgt. Søknadsfrist i år er 30. august.

Temaer du kan søke om støtte til å ta kurs eller videreutdanning i kan for eksempel være:

  • arbeidsledelse
  • organisasjon og ledelse
  • individuell arbeidsrett
  • økonomi
  • administrasjon og ledelse
  • Arbeidsmiljø/HMS
  • Konflikthåndtering
  • Forhandlingsteknikk
  • Turnus/arbeidstid

Hvem kan søke?

Du må være yrkesaktiv tillitsvalgt i FO for å søke stipendet. Studenter kan også søke stipendet dersom de jobber ved siden av studiene, og er tillitsvalgt i FO. Dette gjelder da også studenter som er styremedlemmer i lokale studentlag for FO. 

Stipendet kan blant annet brukes til å dekke semester- og kursavgifter, pensum, tapt arbeidsfortjeneste og mer. 

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema.


Benytt deg av dette flotte tilbudet for tillitsvalgte, og søk støtte for din kompetanseheving innen 30. august!