Sosialt arbeid er tuftet på verdier som solidaritet, likeverd og mangfold, verdier som er grunnleggende forutsetninger for å oppnå og opprettholde et samfunn som er godt å bo i for alle. Fellesorganisasjonen (FO) organiserer over 27 000 sosialarbeidere. Dette er medlemmer som på ulike måter og i ulike områder bruker arbeidsdagen sin til å gjøre en forskjell for folk. Mange jobber i barnevern, Nav, institusjoner – i helse og omsorg eller i fengsel, forebyggende i skole, nærmiljø eller på fritidsarenaer. Over alt finnes vi og den beste jobben gjør vi kanskje når vi i er minst synlige.

Våre medlemmer vet at de har noen av de viktigste jobbene i Norge, de sier at arbeidet er meningsfylt, og de elsker jobben sin. Samtidig opplever FO nesten daglig at medlemmer tar kontakt og forteller at de ikke blir verdsatt i arbeidet de gjør. Lønnen er for lav og kompetansen ikke verdsatt. Mange opplever at stillinger som tidligere har vært forbeholdt ansatte med sosialfaglig kompetanse blir bekledd av andre som arbeidsgiverne mener kan gjøre arbeidet like godt, eller til og med bedre. Men stemmer dette?

«Nei! Selvfølgelig ikke», er svaret på spørsmålet. Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere er alle høgskole- og universitetsutdannete sosialarbeidere. I tillegg har svært mange en eller flere videreutdanninger, eller planlegger en videreutdanning. Kompetansen er høy, den er unik og bygger på ulike teorier om menneskelig atferd og sosiale systemer. Målet for sosialt arbeid er å forebygge, bidra til endring, yte bistand og hjelp og forbedre menneskers velferd. Kompetansen sosialarbeidere har er bred og uunnværlig.

Elsk sosialt arbeid og arbeidet sosialarbeidere utfører daglig du også. 15. mars markerer vi den internasjonale sosialarbeiderdagen. Bli med og feir sosialarbeiderne i Norge. Ta med en kake på jobb, gi en blomst eller en klem til barnevernspedagogen, sosionomen eller vernepleieren på jobben din - og anerkjenn arbeidet som din sosialarbeiderkollega utfører.

Temaet for sosialarbeiderdagen i år er «sosialarbeider i en urolig tid». Dette handler om hvordan sosialarbeiderne skal møte utfordringene i Europa med mennesker på flukt, politiske og samfunnsmessige spenninger, skiftende holdninger og raske endringer i tjenestetilbud og lovgivning. I Oslo blir dagen arrangert med et seminar som tematiserer sosialarbeiderens mandat for å arbeide for et inkluderende samfunn i en urolig tid

Mimmi Kvisvik
Forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO)

Les mer om arrangementet: www.sosialarbeiderdagen.no

sosialarbeiderdagen 2016