IFSW organiserer sosialarbeidere og sosialpedagoger i mer enn 80 land. Bare i Europa er det med organisasjoner fra 35 land, og disse representerer tilsammen rundt 170 000 medlemmer. I tillegg til de ordinære medlemsskapene til organisasjonene, er det mulig for den enkelte sosialarbeider å være det som betegnes som venn og støttespiller av IFSW.

I 2006 feiret organisasjonen sitt 50 års jubileum. Formålet med organisasjonen er å fremme sosialt arbeid, styrke sosialarbeidernes organisering og stimulere til aktivitet. Blant annet arrangeres det jevnlig fagkonferanser, både på globalt og på regionalt nivå. 

Delegates Meeting 2016

I år fant årsmøtet sted i Zagreb i Kroatia. Fra FO, som er det største forbundet for sosialarbeidere i Norge, deltok forbundsleder Mimmi Kvisvik.  – Det var et spennende møte mellom sosialarbeidere fra hele Europa, sier hun. - IFSW Europe legger ned en omfattende innsats for å synliggjøre og gi en stemme til sosialarbeidere og sosialt arbeid, bidra til medlemsutvikling og service, forklarer hun og fortsetter; - Likevel, det aller viktigste det nettverket som denne organisasjonen representerer mellom sosialarbeidere i de ulike landene.

Les mer om IFSW her

Les mer om IFSW sitt årsmøte her