Mimmi Kvisvik er stolt over sosialarbeiderne i FO og ønsker å takke dem for jobben de gjør
STOLT: Mimmi Kvisvik ønsker å takke dem som jobber i tjenestene spesielt for den jobben de gjør


– I dag skulle vi feiret den internasjonale sosialarbeiderdagen. Det er likevel ikke tid for feiring. Det er tid for arbeid. Det går ikke uten de dyktige sosialarbeiderne som står på i denne krisen. I dag fortjener de en ekstra takk for den jobben de gjør, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Mens mange har hjemmekontor og flere blir permittert av arbeidsgiver går sosialarbeidere fremdeles på jobb for å gi trygghet til dem som trenger det. I tillegg til de helsemessige og økonomiske konsekvensene av koronaviruset er de sosiale konsekvensene store for dem det gjelder. For dem som ikke får hjelp, for dem som ikke takler endringer i rutinen eller dem som sliter med isolasjon og ensomhet.

Hold avstand, stå sammen

I krisetider er det viktig å vise solidaritet. Selvpåførte karantener og hjemmekontor blir kalt sosial dugnad. Grupper på sosiale medier og i borettslag stiller opp for hverandre i solidaritet.

– Solidaritet er et grunnelement i sosialfaglig arbeid. I disse dager settes solidariteten vår på prøve. Når samfunnet stenger viktige tjenester er det viktig at de offentlige hjelpetjenestene fungerer og at noen står opp for tryggheten til de mest sårbare brukergruppene, sier Kvisvik.

Temaet for årets sosialarbeiderdag er Viktigheten av sosiale relasjoner. Kvisvik mener dette bare har blitt mer aktuelt etter at myndighetene iverksatte smittebegrensende tiltak. Dette gjelder særlig utviklingshemmede, barn under barnevernet, bostedsløse og mennesker med rus eller psykiske lidelser mener forbundslederen. 

– Det er viktig å holde avstand, for å unngå å spre smitte, men vi må samtidig huske å stå sammen. Det er alltid de mest sårbare som blir hardest rammet i krisetider, slik er det også med koronaviruset. På fredag så jeg en bostedsløs stå sovende opp mot en vegg. Det er verken menneskeverd eller smittevern. Vi skal fremdeles stå opp for tryggheten til dem som trenger det mest, sier Kvisvik. 

Står opp for trygghet

Dette har blant annet FO gjort ved å være aktiv i møte med sentrale myndigheter. Dette har de gjort for å sikre at familier i barnevernet, mennesker med rus og psykiske lidelser, mennesker med utviklingshemming, barn med nedsatt funksjonsevne, Nav-brukere og andre blir varetatt.

– I forrige uke ble barnevernsansatte definert som kritisk personell. Nå sikrer samfunnet at de kan gjøre jobben sin og gi trygghet til barn i Norge. Mange av våre medlemmer er nødvendige for at samfunnet skal gå rundt, vi ønsker at flere skal defineres som kritisk personell, deriblant Nav-ansatte, understreker Kvisvik. 

Kvisvik har en ekstra beskjed til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere som jobber i tjenestene for tiden.

– Dere er virkelig helter. Tusen takk for den jobben du gjør!