Illustrasjonsfoto

"Dagens tjenestepensjonsordning må tilpasses den nye folketrygden på en bedre måte bl.a. for at yngre medlemmer kan kompensere for levealdersjusteringen raskest mulig. En samlet løsning må ta flere hensyn. Forhandlingene vil bli vanskelige, og problemstillingene er komplekse.
 
Arbeidstakerorganisasjonene er innstilt på å finne helhetlige, samlende og gode løsninger for alle i offentlig sektor. Regjeringen har vært tydelig på at den ikke vil legge frem et lovforslag for Stortinget uten at partene er enige om ny ordning",
skriver hovedsammenslutningene i en pressemelding.

Målsetningen fra departementet er at en avtale skal være på plass innen 1. mars 2018.

Les mer her (FriFagbevegelse).