Stortinget

Regjeringen har foreslått å kutte formueskatten med 1,37 milliarder. Samtidig har de ikke bevilget midler til kommunene for å møte økte koronautgifter. Fellesorganisasjonen (FO) mener dette dytter regningen for skattekutt over til dem som er avhengig av og dem som jobber i kommunale tjenester. 

– Dette er umusikalsk, men kom ikke som noen overraskelse. De varslet dette allerede i mai. Hvis kommunene må kutte i sine budsjetter vil det gå utover barn i skolen og andre personer som trenger omsorg og trygghet, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO. 

Hun mener også det er en hån mot dem som jobber i tjenestene. 

– Mange ansatte i samfunnskritiske funksjoner har fått lite mer å rutte med etter krisen. Når regjeringen nå kutter skatten til dem som har mest fra før er det en hån mot dem som står opp for trygghet. Alle må bidra i dugnaden, også dem med formue, sier Kvisvik. 

Håper på opposisjonen 

Nå skal regjeringens forslag behandles i fagkomiteene på Stortinget før det endelig stemmes over. FO-lederen håper opposisjonspartiene benytter muligheten og vedtar et mer sosialt budsjett. 

– Regjeringen er i mindretall og trenger støtte. Stortinget kan vedta et statsbudsjett som utjevner sosiale forskjeller og står opp for tryggheten til dem som trenger det mest, sier hun. 

– Vi har sett hvor viktig det organiserte arbeidslivet er. Vi er skuffet over at ikke regjeringen hever fagforeningsfradraget og forventer at opposisjonen stiller opp, avslutter hun.