Uravstemning
JA: Et flertall av LO Stats medlemmer stemte for resultatet i hovedtariffoppgjøret

Over halvparten av medlemmene i LO Stats forbund brukte stemmeretten i uravstemningen om årets lønnsoppgjør. For to år siden var valgdeltagelsen 42 prosent. 

Det var 38 575 stemmeberettigede i LO Stats medlemsforbund. 19 586 av dem deltok i avstemningen. LO Stat-leder Egil André Aas er fornøyd med både ja-resultatet og antallet som har sagt sin mening.

– Det er medlemmene som bestemmer og sier sitt om den jobben vi har gjort. Derfor syns jeg det er flott at den prosenten går opp. Vi har mye å gå på fortsatt, og jeg håper enda flere sier sin mening ved neste hovedoppgjør, sier Aas.

67,8 prosent av dem som stemte sa ja til resultatet, mens 26,9 stremte mot. Andelen blanke stemmer var 5,3 prosent. Aas konstaterer at antallet nei- og blanke stemmer også har økt siden 2018.

– Det kom egentlig ikke som noen stor overraskelse. Det er ingen hemmelighet at det er elementer i årets resultat som er problematiske. En ting er at det var lite penger å fordele. Men både på lav- og likelønn kunne profilen vært bedre. Jeg syns det er naturlig å sende akkurat den videre til staten som arbeidsgiver. I dette oppgjøret tok de ikke vare på alle sine ansatte. Dette kan rett og slett ikke gjenta seg, sier Aas.

Statsansatte får i snitt en lønnsøkning på 1,7 prosent, i tråd med rammen fra frontfaget.

LES MER: Løsning i staten. Her er resultatet i lønnsoppgjøret for deg som jobber i staten

Stor økning blant FOs medlemmer

Som en del av LO Stat deltok også FOs medlemmer i uravstemningen. For to år siden var valgdeltagelsen på 24,3 prosent. I år var derimot deltagelsen økt til 44,6 prosent. Også blant FOs medlemmer stemte et flertall for det endelige resultatet.

Mimmi Kvisvik

– Vi er glade for at flertallet av medlemmene i FO og LO Stat stemte ja. Det var et krevende oppgjør og det satt langt inne å få til et generelt tillegg. Den norske økonomien har fått seg en knekk. Det var dette oppgjøret preget av, sier FOs leder, Mimmi Kvisvik. 

Den nye hovedtariffavtalen gjelder fra 16. september 2020 og varer til og med 30. april 2022.

Se den nye lønnstabellen for statsansatte

Slik stemte FO-medlemmene i staten

JA

785 (74,1 prosent av de avgitte stemmene)

NEI

202 (19,1 prosent av de avgitte stemmene)

Blanke / Forkastede stemmer

73 (6,9 prosent av avgitte stemmer)