Mimmi KvisvikFO-leder Mimmi Kvisvik utenfor Barne- og likestillingsdepartementet 18. desember.

Kommentaren kommer i forbindelse med at departementet har innført «trafikklys» for barnevernets oppfølging av fosterhjem i ulike kommuner. Barne- og likestillingsdepartementets gjennomgang viser at fosterhjem i mange kommuner ikke følges opp og kontrolleres godt nok.

68% av kommunene har få eller ingen avvik når det gjelder barnevernets egen oppfølging og kontroll med fosterhjem, 12% har moderate avvik, mens 20 % av kommunene har betydelige avvik og får rødt av departementet, skriver Aftenposten 18. desember.

– Departementet bør ta ansvar selv
– Halve kommune-Norge oppfyller ikke kravene til å følge opp barn og unge. Det kan vi ikke godta, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland i en kommentar.

Hofstad Helleland er kritisk til interkommunale samarbeid mellom barnevernstjenester, og mener dette uansvarliggjør kommunene.

 – Jeg mener dette er en fraskrivning av ansvaret fra ministerens side. Departementet bør først og fremst selv sørge for styrkede rammer til de kommunale barnevernstjenestene slik at de ansatte får muligheten til å gjøre en forsvarlig jobb, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Kvisvik understreker også at FO er kjent med flere interkommunale barnevernstjenester som fungerer bra.

Sammensatte utfordringer i kommunalt barnevern
FO-leder Mimmi Kvisvik er usikker på om uthenging av enkeltkommuner er veien å gå, og viser til at det sammensatte årsaker til at det er store variasjoner innen det kommunale barnevernet.

– Vi har medlemmer som har ansvaret for flere titalls saker om gangen, og da sier det seg selv at man ikke har mulighet til å følge opp alle barn og familier like godt. Her må nasjonale politikere ta grep, sier Kvisvik. Hun viser til FOs forslag om blant annet innføring av bemanningsnorm og et maks antall saker per saksbehandler i barnevernet.

Kvisvik forteller videre at departementets mål har mangler og at det som måles ikke nødvendigvis sier noe om kvaliteten på tjenestene som helhet. 

Fosterhjemsutvalgets innstilling levert til barneministeren 
Utvalgsleder Ellen Seip overleverer utredningen til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad HellelandUtvalgsleder Ellen Seip overleverer utredningen til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

Fosterhjemsutvalget har hatt i oppdrag å gjennomgå rammebetingelsene for ordinære fosterhjem. Utredningen "Trygge rammer for fosterhjem" ble lagt frem og levert til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland 18. desember.

Fosterhjemsutvalget ble oppnevnt i april 2017 og har vært ledet av Ellen Seip. I innstillingen har utvalget flere forslag - om blant annet omlegging av økonomiske rammer til fosterforeldre, bedre samarbeid og samordning mellom tjenester og oppfølging som er tilpasset barnets behov. De foreslår også tilpasninger i trygd, skatt og pensjon til fosterforeldre.

Se utvalgets pressemelding her. 

Linda Hofstad Helleland sammen med hele Fosterhjemsutvalget og sekretariat. Linda Hofstad Helleland sammen med hele Fosterhjemsutvalget og sekretariat. 

FO-leder Kvisvik var til stede under overleveringen av rapporten og mener den inneholder flere gode og interessante forslag til tiltak.

– Men skal vi få en helhetlig oppfølging av både barn og familier så må man erkjenne at dette er et felt som samlet sett trenger mer midler. Til syvende og sist får vi ikke et bedre barnevern enn det vi er villige til å betale for, avslutter Kvisvik. 

Mimmi Kvisvik

FO-lederen ser frem til å lese utredningen fra Fosterhjemsutvalget og komme med innspill under høringen.

Les mer i Fontene