Marit Isaksen
FAGMILJØ: For Isaksen er kvaliteten på tjenestene det viktigste, derfor er hun generelt imot større enheter.

Utbredt bruk av konsulenter i kommunene har resultert i at personer med utviklingshemming med større omsorgsbehov blir samlokalisert i større enheter. Bruker- og pårørendeorganisasjoner frykter for kvaliteten på de kommunale tjenestene. Det er særlig to konsulentselskaper, Agenda Kaupang og Rune Devold AS, som anbefaler å samlokalisere tjenester for å spare penger i kommunebudsjettene. 

Marit Selfors Isaksen sitter i FOs forbundsledelse og er profesjonsrådsleder for vernepleierne. Hun er kritisk til konsulentbruken og mener at større enheter ikke alltid betyr bedre tjenester. 

– Det er grunn til bekymring når helsepersonell betegnes som mannskap og regnes ut ifra årsverk, ikke kompetanse. Ord som «innsparingspotensial» og «uutnyttet nedetid for ansatte» hører ikke hjemme i tjenester som skal hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner, mener Isaksen.  

Vernepleier

Vinteren 2021 vedtok Fredrikstad kommune en ny avlastningsbolig ved Furutun. Selv om tillitsvalgte lokalt landet på å støtte vedtaket, førte samlokaliseringen til reaksjoner fra vernepleierfaglige miljøer nasjonalt. Nå følger Randaberg kommune etter med planer om å tvangsflytte personer med utviklingshemming, mens Molde kommune har kuttet 69 enkeltvedtak uten å varsle brukerne.  

FO mener at sentralisering og ukritiske kostnadskutt fører til at rettighetene til brukerne brytes.  

Bryter FN-konvensjonen 

Allerede i 1973 konkluderte Lossius-utvalget at «Neppe noe arbeidsfelt i Norge har vært så avhengig av å benytte «ufaglært» arbeidskraft som i omsorgen for psykisk utviklingshemmede» (NOU 1973:25, s. 89). Rapporten Det gjelder livet avdekket alvorlig svikt i åtte av ti kommunale tjenester for utviklingshemmede. 

LES OGSÅ: Slik jobber FO med å løse vernepleiermangelen

– Det er ingen nyhet at brukerne har et mye dårligere rettsvern enn andre i Norge. Det er stort behov for kompetanse i tjenestene. Dessverre fører ikke større enheter automatisk til større fagmiljø, sier Isaksen.  

Lossius

– Vernepleiere har fremdeles få, eller ingen, vernepleierkollagaer på vakt. Da faller hele argumentet for samlokalisering på sin egen urimelighet. Vi må bygge fagmiljøene flere steder. Da blir det  mer rom til tilrettelegging og brukermedvirkning, sier hun.   

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil inkorporere FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Isaksen mener at utviklingen i kommunene kan være i strid med konvensjonen. 

– Brukermedvirkning og muligheten til å leve selvstendige liv er en stor del av konvensjonen. Retten til bolig og retten til tjenester er to seperate rettigheter. Når brukere nå flyttes mot sin vilje, er det i sterk kontrast til å sikre rettighetene til personer med utviklingshemming, mener hun.  


Ber tillitsvalgte følge opp 

FO-leder Mimmi Kvisvik ber de tillitsvalgte om å engasjere seg i de lokale sakene om samlokalisering. 

– I flere av disse sakene opplever vi at hverken brukerorganisasjonene eller fagforeningene har blitt inkludert. Kommunen er pliktig, som arbeidsgiver, å inkludere de ansattes representanter i slike omleggelser. Da må vi bruke påvirkningsmuligheten vår, sier Kvisvik. 

Hun ber kommunene lytte til sine egne ansatte. 

– Dersom kommunene trenger eksperthjelp bør de heller lytte til fagfolkene som jobber med dette hver eneste dag enn eksterne konsulenter som aldri har satt fot i et bofellesskap, sier hun.

Mimmi Kvisvik

– Vår politikk, gjennom alle år, har vært at kommunene må tilby gode helse- og omsorgstjenester med vekt på individuell oppfølging og tilpassede tilbud. Gode fagmiljø kommer ikke av store, samlokaliserte tjenester, men at trygge ansatte som får bidra til utviklingen, legger hun til. 

FO ber tillitsvalgte og medlemmer som kjenner til samlokaliseringssaker i sin kommune om å ta kontakt med sin fylkesavdeling. Finn kontaktinformasjon til fylkesavdelingen din her.