SAS ledelsens løftebrudd mot de 450 pilotene som ble permittert under pandemien, men som ikke har fått jobben tilbake og flyttingen av pilotenes arbeidsplasser til bemanningsbyråer i kreative selskapsstrukturer kan ikke aksepteres. Det kan heller ikke aksepteres at den samme ledelsen går bak ryggen på de eksisterende fagforeningene i SAS og inngår nye tariffavtaler med en helt ny fagforening. Dette er klare brudd på arbeidslivets spilleregler og et forsøk på fagforeningsknusing.  

FO stiller seg bak SAS-pilotene når de vil:

  • hjelpe SAS gjennom krisen ved å tilby besparelser på en av de allerede billigste tariffavtalene for piloter i Europa
  • at SAS følger inngåtte avtaler og ansetter de 450 pilotene som fortsatt ikke har fått jobben tilbake
  • ha garanti for at de får beholde jobbene sine og at de ikke flyttes til underselskaper og bemanningsbyråer i nye kreative selskapsstrukturer
  • at SAS slutter å rasere den skandinaviske arbeidslivsmodellen, med fare for stor smitteeffekt til andre bransjer i Skandinavia.

FO støtter pilotenes krav, og ber om at SAS raskt tar til fornuft og oppfordrer selskapet til å vise reell vilje til å finne en løsning.    

FO støtter SAS-pilotenes kamp for å beholde jobbene sine - i et fortsatt trygt skandinavisk arbeidsliv for alle!