streik
STREIKER FORTSATT: FO-medlemmer som streiker for rettferdig pensjon. Her fra St.Olavs hospital i Trondheim.

Riksmeklers oppgave er å forhindre streik, og etter 2 uker er det naturlig at han tar initiativ for å se om han kan få partene til å nærme seg en løsning.

Spekter opprettholder sitt «tilbud» om å ikke ansette i lavere stilling enn 20 prosent, og eventuelt gi de som har lavere stilling høyere prosent. Tilbudet vil i så fall tre i kraft fra 1. juni 2020.

Les også: FO og de andre LO-forbundene trapper opp sykehusstreiken

FO og LOs svar er som tidligere at dette handler ikke om deltid. Forbundene har allerede flere avtaler og ordninger med Spekter for å hindre ufrivillig deltid, men opplever i praksis at helseforetakene har gjort lite i dette arbeidet.  Det viser blant annet det store antallet deltidsstillinger.

Meklingen førte altså ikke fram, og streiken fortsetter. 

Se bilder: Streikeviljen er fortsatt stor