Svar på spørreundersøkelse om sosialfaglig kompetanse

Spørreundersøkelsen er en del av forskningsprosjektet "Sosialfaglig kompetanse og perspektiver i helse- og velferdstjenestene" (SOSFAG), og går ut til alle FOs medlemmer.

Forskningsprosjektet er finansiert av FO, og ledes og gjennomføres av forskere ved Nord universitet tilknyttet sosialarbeiderutdanningene. Du gir dine svar anonymt. Vi behandler ingen personopplysninger.

Det tar maksimalt fem minutter å besvare spørreskjema. Blant de som deltar trekker vi tre vinnere av et gavekort på 500 kr.

Hjelp oss med å få mer kunnskap om sosialfaglig kompetanse og perspektiver i helse- og velferdstjenestene.

Takk for din deltakelse.

Klikk her for å delta